Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 660
Năm 2020 : 4.395
KẾ HOẠCH Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong thời gian  học sinh quay trở lại trường học sau thời gian tạm nghĩ

KẾ HOẠCH Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong thời gian học sinh quay trở lại trường học sau thời gian tạm nghĩ

Thực hiện Công văn số 634/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/04/2020, của Sở GD&ĐT Quảng Trị về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghĩ học để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1819/UBND-VX ngày 24/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện tốt ...
KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2020

KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2020

Trọng tâm Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục - Tổ chức Sơ kết hoc  kỳ I1.Tiếp tục huy động trẻ đến trường; Đạt kế hoạch phòng giao: NT 44/108: 40.7%; MG 199/203: 98.4% - Chuyên môn tổ chức sơ kết học kỳ I nộp về HT trước ngày ...
KẾ HOẠCH  Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020

- Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Trị;- Căn cứ Hướng dẫn số 1396/SGDĐT-TTr ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học;- Căn cứ Kế hoạch số 247/KH-PGDĐT ngày12/9/2019 của Phòng GD&ĐT Hải Lăng ban hành Kế hoạch ...
KẾ HOẠCH THÁNG 9

KẾ HOẠCH THÁNG 9

Trọng tâm: - Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới ngày 05/9.            - Hoàn thành Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020