Căn cứ Hướng dẫn số 10/CV-CATT ngày 05/10/2016 của Công an Thị trấn Hải Lăng về việc công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.Trường mầm non thị trấn Hải Lăng đã thực hiện hồ sơ theo hướng dẫn (Quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư 23/2012-TT-BCA ngày 27/4/2012). Bộ hồ sơ đề ...