Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 660
Năm 2020 : 4.395

CHUYÊN ĐỀ: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MG 5-6 TUỔI

I. Nội dung:

1. Báo cáo chuyên đề:  Hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

2. Người thực hiện:

- Người báo cáo:  Văn Thị Thu Hà

- Người dạy minh họa: Nguyễn Thị Hồng Phương

- Bài dạy minh họa: Bé trải nghiệm vườn rau

- Lớp dạy: Mẫu giáo 5-6 tuổi B

- Thời gian: 35 - 40 phút