TRƯỜNG MNTT HẢI LĂNG  

 MÙA ĐÔNG                                                                     

THỰC ĐƠN TUẦN 1, 3

Thứ ngày

Nhóm cháo

Nhóm cơm

Bữa chính ( 2 bữa)

Bữa phụ

Bữa chính

Bữa phụ

 

Thứ hai

- Cháo xương, cà rốt, khoai tây

- Cháo cá trê rau ngót

Chuối

- Chả trứng

- Canh rau thịt bò

Cháo cá bột mỳ

 

Thứ ba

- Cháo tôm rau ngót

- Cháo xương cà rốt

Bánh nậm

- Cá cam sốt cà chua

- Canh tôm bí đao

Bánh nậm

 

Thứ tư

- Cháo thịt bò bí đỏ

- Cháo lươn đậu xanh

Quýt

- Thịt bò xào nấm

- Canh cá nấu thơm cà

 

Phở bò

 

Thứ năm

- Cháo thập cẩm

- Cháo tôm rau

Chuối

- Xúp tổng hợp

- Muối lạc

Chuối

 

Thứ sáu

- Cháo cá trê đậu xanh

 

Bánh bao

-Thịt rim  

- Rạm nấu canh

Cháo lươn đậu xanh

 THỰC ĐƠN TUẦN 2, 4

 

Thứ ngày

Nhóm cháo

Nhóm cơm

Bữa chính ( 2 bữa)

Bữa phụ

Bữa chính

Bữa phụ

 

Thứ hai

- Cháo thịt bò cà rốt ,khoai tây

- Cháo gà đậu xanh

 

Chuối

- Thịt bò xào nấm

- Canh rạm nấu rau

Miến gà

 

 

Thứ ba

 

- Cháo cá cam rau ngót

- Cháo xương bí đỏ

 

Bánh nậm

- Chả trứng

- Canh cá nấu thơm cà chua

 

 

Bánh nậm

 

 

Thứ tư

 

- Cháo thịt bò cà rốt ,khoai tây

- Cháo lươn đậu xanh

Quýt

- Cá sốt cà chua

- Canh rau thịt bò

Phở gà

 

 

Thứ năm

 

- Cháo thập cẩm

- Cháo trứng gà

Chuối

- Xúp tổng hợp

- Muối lạc

Chuối

 

Thứ sáu

- Cháo lươn đậu xanh

- Cháo thịt nạc cà rốt , khoai tây

Bánh bao

- Thịt rim

- Canh tôm bí đao

Cháo cá bột mỳ

 MÙA HÈ                                                                     

THỰC ĐƠN TUẦN 1, 3

Thứ ngày

Nhóm cháo

Nhóm cơm

Bữa chính ( 2 bữa)

Bữa phụ

Bữa chính

Bữa phụ

 

Thứ hai

- Cháo xương, cà rốt, khoai tây

- Cháo cá

Chuối

- Chả trứng

- Canh rau thịt bò

      Cháo cá bột mỳ

 

Thứ ba

- Cháo tôm rau

- Cháo thịt cà rốt

Bánh nậm

- Cá cam sốt cà chua

- Canh tôm bí đao

Bánh nậm

 

Thứ tư

- Cháo trứng thập cẩm

- Cháo bò hạt sen\

Quýt

- Thịt xào nấm

- Canh cá nấu thơm cà

 

Phở bò

 

Thứ năm

- Cháo thịt bò bí đỏ

- Cháo cá trê đậu xanh

Chuối

- Súp tống hợp

Chuối

 

Thứ sáu

- Cháo cá đậu xanh

Bánh bao

- Thịt bò xào nấm

- Canh rạm nấu rau (tôm)

              Chè đậu

 THỰC ĐƠN TUẦN 2, 4

 

Thứ ngày

Nhóm cháo

Nhóm cơm

Bữa chính ( 2 bữa)

Bữa phụ

Bữa chính

Bữa phụ

 

Thứ hai

- Cháo thịt bò nấm (khoai tây)

- Cháo lươn đậu xanh

Chuối

- Thịt rim

- Canh tôm bí đao

Miến lươn

 

 

Thứ ba

 

- Cháo cá  diêu hồng, rau

- Cháo xương heo, cà rốt, khoai tây

 

Bánh nậm

- Chả trứng

- Canh cá nấu thơm cà chua

 

 

Bánh nậm (bao)

 

Thứ tư

 

- Cháo trứng thập cẩm

- Cháo tôm rau

 

Quýt

- Cá sốt cà chua

- Canh rau thịt bò

Phở gà

 

 

Thứ năm

 

- Cháo xương bí đỏ

- Cháo thịt bò rau ngót

Chuối

- Súp tổng hợp

Chuối

 

 

Thứ sáu

 

- Cháo lươn đậu xanh

- Cháo thịt nạc cà rốt

Bánh nậm

- Thịt sốt cà chua

- Canh rạm nấu rau (tôm)

 

Cháo cá bột mỳ

   

                                Thị trấn Hải Lăng, ngày 26 tháng 9 năm 2018

                                                    P.HT

 

                                 Nguyễn Thị Hồng Lý