Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 660
Năm 2020 : 4.395
 • Nguyễn Thị Hồng Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   01275003785
  • Email:
   nguyenhongly72@gmail.com
 • Lê Thị Quỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0942493329
  • Email:
   qlenhuquynh67@gmail.com
 • Văn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH công đoàn
  • Điện thoại:
   0983719444
  • Email:
   vanthithuhamnhphl@gmail.com